#94 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig

#94 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig